Dokumentärfilm

Vad är en dokumentärfilm?
Ordet dokumentärfilm används ofta ganska slarvigt i olika sammanhang. Många gånger kallar man ett längre reportage för dokumentärfilm när det i själva verket är  en längre utredande  beskrivning av något. Likaså när det handlar om rena propagandistiska beskrivningar av något man vill berätta om och skapa förändring kring.

Ordets etymologiska ursprung
För att skilja ut dokumentärfilm kan man utgå från ordet dokument. Document användes redan under tidigt 1200-tal i betydelsen ”undervisning” eller ”instruktion” och här- stammar från fornfranskans dokument som betyder ”lektion” eller ”skriftlig bevisning”. Från latinet hittar vi ordet documentum i betydelsen ”exempel, bevis, lektion” och  docere i betydelsen att ” att visa, undervisa” (se doktor).

Dokumentär och reportage
Det som berättas i en dokumentärfilm bygger alltså på något slags dokument eller något som har iakttagits över tid och som ska berättas utifrån ett specificerat skäl. Den saken gäller tex inte reportaget som dessutom ”ska” vara objektivt eftersom det ursprungligen handlade om att återbära oförvanskad information i korthet. Ordet reportage kommer från latinets reportare  i betydelsen  attåterbära”.  Tänk dig hur kejsaren önskade att budbäraren från fjärran ort handskades med informationen. Igen personlig tolkning här – endast oförvanskat och komprimerat återberättande

Dokumentärfilm ur ett samhällsperspektiv
Dokumentärfilm är kanske den viktigaste formen av alla rörliga bilder. Vilken genrer kan kasta ett ljus över både historia, nutid och framtid och samtidigt var både farlig, viktig och underhållande i samma stund. ”Super Size Me” av Morgan Spurlock, handlade om att äta enbart Mac Donalds skräpmat under en längre tid. Regissören och huvudrollsinnehavaren utsatte sig själv för experimentet. Om inte Mac Donalds fick en tillfällig nedgång så skapade filmen i alla fall en enorm debatt kring snabbmat och hälsa världen över. Det som nazisterna gjorde i vetenskapliga och propagandasyften har idag dag blivit ett sanningsvittne och ett dokument som spelas upp i många olika sammanhang och olika kontexter både nu och troligen i framtiden. Kanske ”Bowling for Columbine”, om skolskjutningarna i USA, av Michael Moore kommit att bidra till höjd politisk medvetenhet och skärpning av vapenlagarna i USA? Inte heller omöjligt att ”De kallar oss Mods”, trilogin av Stefan Jarl, blir obligatorisk som historia- och samhällsundervisning i svenska skolor framöver?

Kännetecken
Man kan också definiera dokumentärfilm och skilja ut det från reportaget utifrån olika kännetecken som tid, subjektivitet, ämnet, gestaltningen och dramaturgin.

Tid. Inspelning har skett vid mer än ett tillfälle och under en lägre tid.  Man har tillbringat lång tid tillsammans med karaktärerna och förtroendet med dessa är en förutsättning.
Subjektivitet. Avsändarens egna värderingar och slutledningar tillåts. Avsändaren figurerar ofta på något sätt i filmen. Avsändaren tar ställning.
Ämnet. Publiken identifierar sig med karaktärerna och engagerar sig i ämnet.
Gestaltningen. Bilden, musikens och montagets användning kan och får ha betydelse i budskapet.
Dramaturgi. Det finns en huvudkaraktär som förändras. Identifikation med publiken fungerar. Den liknar filmens också filmens aktindelning.

Detta var en slags generalisering och beskrivning av vad dokumentärfilm är i jämförelse med reportaget. Man kan också dela in dokumentärfilm i olika kriterier.
När du ser en dokumentärfilm kan du fråga dig om den uppfyller följande kriterier.

Reflexiv
Reflekterar över ämnet eller situationen.
Ingeraktiv
Interagerar med de personer eller det som filmen handlar om.
Observatorisk
Kameran är ”flugan på väggen”. Karaktärerna har släppt tanken på kameran.
Expositorisk
Utreder eller redogör något.
Dramadokumentär
Den har filmens dramaturgiska form. Det finns ett visst mått av  arrangerad situation?

Tabell med kriterier att hämta.

Vem producerar dokumentärfilm?
Eftersom vi konstaterat att en ”riktig” dokumentärfilm tar lång tid att göra med research, inspelning och klippning betyder det också att det den är dyr att producera. Inga stora pengar finns heller om hörnet. Så, vem ska då göra filmen? Är det marknaden som ska se till att denna viktiga filmgenrer blomstrar, är det statsmakten som har ansvaret eller är det du själv med hjälp av framtidens förfinade teknik som sitter med bollen? En bra fråga att jobba vidare med.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>