Film- och TV-produktion 2

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 • Dokumentärproduktioner och reklamfilm. Hur de planeras, genomförs och utvärderas.
 • Inspelnings- och redigeringsteknikens mer avancerade och manuella funktioner för bild och ljud.
 • Publicering på olika distributionsplattformar, bildformat och bildupplösningar.
 • Manusarbete från idé, research och källkritik till synopsis, bildmanus och färdigt manus.
 • Intervjuteknik, till exempel processintervju och aktivt lyssnande.
 • Orientering om ljussättning.
 • Berättande med bild. Hur dramaturgi, berättarteknik och berättarkomponeneter används för att berätta en historia eller förmedla en känsla.
 • Dramaturgi med inriktning mot dramatiskt och episkt berättande.
 • Estetiska och etiska perspektiv. Hur de påverkar form och innehåll.
 • Målgruppstänkande. Hur det påverkar form och innehåll.
 • Kostnadsramar för produktioner, vad det innebär att arbeta inom givna tidsramar och på vilket sätt det påverkar kvaliteten.
 • Marknadsföringslagen med betoning på reklam samt yttrandefrihetslagen.

Betyget E
Eleven gör en enkel planering av sitt arbete samt genomför och distribuerar i samrådmed handledare film- och tv- produktioner med hjälp av inspelnings- och redigeringsteknikens enkla funktioner. I arbetet använder eleven tekniken med viss säkerhet för att påverka delar av produktionen.

Eleven använder någon enkel film- och tv-produktionsmetod för att få underlag till produktioner och tar fram ett enkelt manus som till viss del följs. I samband med researcharbetet gör eleven en enkel bedömning av informationens användbarhet utifrån syftet. I film- och tv-produktioner använder eleven med viss säkerhet någonberättarteknik, berättarkomponent eller något dramaturgiskt grepp.

Produktionen uppvisar en tillfredsställande kvalitet. I arbetet samarbetar eleven med andra för att nå planerade mål samt löser under arbetets gång i samråd med handledare uppkomna problem. Eleven arbetar till viss del inom givna ramar.

Eleven redogör översiktligt för den berättarteknik, de berättarkomponenter och de dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sin produktion samt drar enklaslutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat. Eleven gör även en enkelanalys och utvärdering av film- och tv-produktioner som inbegriper enkla resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter.

Eleven använder med viss säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser.

Eleven redogör översiktligt för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>