Betygskriterier Medieproduktion 1

Betyget E

Eleven gör en enkel planering av sitt arbete och genomför i samråd med handledare några medieproduktioner med hjälp av modern teknik. I arbetet använder eleven med viss säkerhet någon metod för att ta fram underlag till medieproduktioner riktade mot tänkta målgrupper och utför ett enkelt researcharbete. Eleven gör en enkel bedömning av researcharbetets användbarhet. Eleven presenterar förarbetet i form av enklasynopsis, manus eller skisser. I medieproduktionen använder eleven med viss säkerhet text, bild och ljud i samverkan för att nå uppsatta mål utifrån synopsis, manus eller skisser samt tänkt målgrupp. Eleven använder enkla berättargrepp för att förmedla innehållet till en tänkt målgrupp. Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare uppkomna problem.

Eleven redogör översiktligt för olika roller vid medieproduktioner samt hur rollerna påverkar och är beroende av varandra. Dessutom beskriver eleven översiktligt hur de olika stegen i arbetet med medieproduktioner bildar en helhet.

I arbetet samarbetar eleven med andra för att nå planerade mål. Eleven väljer och använder en enkel strategi för att hålla sig inom uppsatta tidsramar.

Eleven redogör översiktligt för de berättargrepp som hon eller han använt i sin medieproduktion för att förmedla innehållet till en tänkt målgrupp samt drar enklaslutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat. Eleven gör en enkel analys av medieproduktioner, som inbegriper enkla resonemang om produktionernas utformning och målgruppsanpassning.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>