Sekvensanalys

Här har du en modell och ett exempel att utgå från.  This is England kan verka vara en film tillkommen i stunden men  är ett vetenskapligt praktexempel vad gäller exakthet i kunskapen om dramats ordning, om karaktärernas färd genom filmen och tider för vändpunkter. Även synkningen av filmens mittpunkt i ren tid och och berättelsens mittpunkt är förbluffande exakt! Nu är det dags att göra en karaktärsanalys  och akt- och sekvensanalys av din film.

Följ instruktionerna och besvara frågorna.

Filmens längd: 90 minuter  minuter utan eftertexter.  97 minuter med för och- eftertexter.
C:a 100 min för att göra det enkelt.

1 Börja med att se din film. Hela This is England
Exemplet nedan är This is England och den är tidsatt åt dig. Hämta en Akt- och Sekvensanalys utan tid för att jobba med andra filmer. Du kan välja  vilken film som helst och för att praktisera dina nya kunskaper.  Fler sekvensanalyserade filmer.

Karaktärs, Akt- och Sekvensanalys av This is England utifrån analysmodellen North by West.

2 Beskriv kortfattat filmens yttre och inre handling.
Alltså vad är det vi ser som är den yttre handlingen och vad är det som händer med karaktärernas inre resa?  Vad handlar filmen egentligen om på ett inre plan.

3 Gör en analys av filmens karaktärer.
Motivera dina svar. Här får du en vägledning utifrån This is England.

Huvudkaraktär/Protagonist
HK
Den som genomgår den största förändringen.
Shauns saknad efter som pappa – som dog i det onödiga Falklandskriget – gör att han vill ha och söker en ny tveksam fadersfigur och ”familj” att tillhöra. Det skapar stora problem för honom och hans mamma.

Drivande kraft/ Antagonist
Combo
Står i konflikt  HK (huvudkaraktär).  Hindrar HK att nå sitt mål. 
Utvecklas inte.
Combo återvänder till ”familjen” och skapar stor oreda för hela gruppen och för Shawn.
Personifierar konflikten mellan Shawn och övriga som vill åt samma håll.

Tredje kraft/Hjälpare
Hjälten
Vill samma sak som huvudkaraktären, den som slutligen bistår HK att nå sitt mål. Genomgår ingen stor förändring.
Woody är den som tar upp Shaun i gemenskapen, står upp för honom och hjälper honom att nå sitt mål.

Skuggan
Milky med kompisar
Jobbar  åt samma håll som HK.
Finns för att belysa HK men har inte samma kraft. Utvecklas inte.
Milky, Gadget och Pukey figurerar i utkanten av historien, vill samma sak som Shaun men har inte alltid samma kraft och väljer inte alltid rätt väg.

Kontrasten
Milky
Jobbar åt samma håll som HK.
Finns för att belysa HK men jobbar på ett annat sätt. Utvecklas inte.
Milky vill samma sak som Shaun men väljer fel väg och det får dramatiska konsekvenser.

Normen
Milky med kompisar
Finns för att berätta om de regler och normer som gäller.
Milky, Gadget och Pukey figurerar i utkanten av historien och förmedlar tillsammans med många andra karaktärer till publiken vad som är normalt i deras tid och rum.

Närmsta relation
Närmsta relation
Hjälparen
Finns för att publiken ska få veta mer om HK genom dialog.
Smell och Lol är två karaktärer som lyssnar och pratar med Shaun om hans inre tankar. Det är så vi som publik för den rätta informationen.

När det står klart vilka karaktärerna är är det dags att följa huvudkaraktärens tidsmässiga resa i berättelsen och vilka sekvenser man kan dela upp filmen i.

4 Gå tillbaka till början av filmen och besvara frågorna till sekvensanalysen.
Skriv som löpande text. Minst två A4 Arial strl 10. Glöm inte att svara på frågorna om tiden – dvs vid vilken tidpunkt de centrala händelserna sker. Det är när du tex  jämför filmens tidsmässiga mittpunkt med själva berättelsens dramaturgiska mittpunkt som A-ha upplevelsen infinner sig och bitarna faller på plats. Följ frågeställningarna  och gör en akt- och sekvensanalys av din film – med hjälp av exemplet nedan.
En tom mall utan tider finner du här.

Läs den skrivna forman av analysen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>