Estetisk kommunikation

Introduktion

Kommunikation leder till en delad förståelse och färdigheter i att lyssna, observera, tala, fråga, analysera och utvärdera. Utan kommunikation är ingen typ av samarbete möjlig. Estetik kan kan beskrivas som läran om förnimmandet, varseblivningen, om i synnerhet det sköna, njutningsbara i konsten och kulturen. Kommunikation kan beskrivas som att göra tillsammans (Latinskt urspr.)
Om man läser inledningen och syftet med Kursen ”Estetisk kommunikation” kan man fundera hur man ska arbeta för att leva upp till detta – syftet. Det finns en tidigare kurs inom estetiska programmet  ”Estetisk orientering” och har förstått att den inte får förväxlas med Estetisk kommunikation enligt Skolverkets intentioner.
Om man frågar våra ungdomar är slutsatsen att synen på kulturen och konsten mestadels  är negativ. Konst är konstig och obegriplig. Konst och kulturmötesplatser såsom konstcentrum, museer, gallerier, konserthuset o liknande är bara till för vissa, äldre ”och finare” människor. Uppfattningen var långt ifrån de demokrati och jämlikhetstankar som beskrivs i inledningen av Estetisk kommunikation.  

Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap som förs fram i kulturliv, i medier och människor emellan. Ämnet estetisk kommunikation behandlar kommunikationsprocesser och utforskande av hur man kan interagera med andra människor genom estetiska uttrycksmedel”.

Mot den bakgrunden kan man gå in i kursen Estetisk kommunikation och fundera över följande.
- Att museet, konstcentrum, konserthus och övriga konst- och kulturella mötesplatser i din stad skulle vara naturliga att gå till, att använda sig av, att delta i.
- Att skapa en större förståelse för konst och kultur.
- Fråga sig vilken plats konst och kultur ska ha i den helhet som vår gemenskap utgör, dvs; samhället.

Till Uppdragen
Till Kunskapsområden

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>