Uppdrag 1. Träffpunkt ”Xköping”

Ämne: Estetisk kommunikation    Kurs: Estetisk kommunikation 1    Tid: 7 heldagar    Grupp: 30   Område: arbeta i projektform, research, presentationsteknik, foto, grafisk form, kommunicera idé,  estetiska uttryck, kulturhistoria   Betygskriterier:  Skolverkets     Bedömning: Formativ bedömningsmall.  Reflektion: Mall

Uppdraget.
Skapa en plats där närboende i ”Xköping” kan och vill vara.
Gör en skalenlig modell av platsen.
Presentera  och sälj in ditt förslag på plats för tjänstemän från kommunens kulturavdelning. Dessa personer är även uppdragets jury.

Introduktion
Med ett kast med pil och förbundna ögon, ska ni jobba med den plats där pilen landat.

Platsen ska uppfylla följande kriterier:
Ska ge en möjlighet till delaktighet.
Ska vara medskapare i något konstverk, utsmyckning eller liknande.
Ska ge möjlighet till både vila och aktivitet.
Ska vara estetiskt lockande och tilltalande.
Ska färgas av minst två estetiska uttryck.
Platsens historiska bakgrund ska synliggöras.

Juryns kriterier för bedömnng av ditt uppdrag:
Hur man uppfyller kriterierna.
Platsens samverkan med miljö och arkitektur.
Långsiktig hållbarhet med tanke ekonomi, miljö och material.
Presentationen och ”säljargumenten”.

Tidsplan. Vecka nr 1. Intro och uppstart.
Gruppen gör en brainstorming och tar fram 10 olika förslag.
Diskuterar om hur man kan komplettera och utveckla dom olika förslagen.
Gruppen enas sedan om ett förslag.
Gruppens förslag ska presenteras för en annan grupp som ger sina synpunkter på förändringar och förbättringar.
Använd mallen Projektplan .
Gruppen gör en research i historia och nutid.
Åk ut till platsen och fotografera miljön.
Ta översiktsbilder, detaljbilder, fotografera alla väderstreck, norr, öster, söder, och väster. Gruppen presenterar sitt förslag.

Vecka nr 2
Gruppen utvecklar förslaget enligt de kriterier som gäller.
Gör intervjuer i närområdet för er plats.
Intervjua om deras önskemål om förbättringar.
Börja forma er modell och och fundera på era argument inför presentationen.

Vecka nr 3
Gruppen gör färdigt modellen och planerar hur presentationen ska genomföras och vem som gör vad.

Vecka nr 4
Ta nya bilder på miljön så ni kan göra montage och placera in er modell i den ”riktiga” miljön. Använd fem bilder som redovisning varav två ska vara närbilder.
Detta ska redovisas i en affisch (A3).
Gå igenom er presentation och era argument tillsammans med den handledare.

Vecka nr 5
Förbered redovisning av projektet på förmiddagen.
Presentera ert projekt på eftermiddagen för klassen och boende i området samt representanter för kommunenens och kulturavdelning.

Vecka nr 6
Gör en reflektion av projektet. Leverera till din handledare.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>