Sekvensanalys av en film

Ämne: Film & TV-produktion    Kurs: Film- och TV-produktion 1    Tid: 3 tim  
Nivå:
svår   Grupp: stor   Område: analys och reflektion. Dramaturgi/karaktärer inom filmens värld. Betygskriterier:  Skolverkets   Bedömning:  Formativ bedömningsmall
Reflektion:  Mall

Gör en akt- och sekvensanalys av en film
1 Analysera en spelfilm. Se först exemplet från This is England
2 Bestäm en film. Kolla totaltiden. Ställ en klocka på 00.00/titta i spelaren och starta filmen.
3 Beskriv kortfattat filmens yttre handling (vad är det vi ser )  och inre handling (vad filmen handlar om ”egentligen”).
4 Hitta och motivera vem som är protagonist, antagonist och hjälpare.
4 Gå tillbaka till början av filmen och besvara i första hand de sex röda frågorna till sekvensanalysen.

Två A4 Arial strl 10. Glöm inte att svara på frågorna om tiden – dvs vid vilken tidpunkt de centrala händelserna sker. Det är när du tex jämför filmens tidsmässiga mittpunkt med själva berättelsens dramaturgiska mittpunkt som A-ha upplevelsen infinner sig och bitarna faller på plats. Följ frågeställningarna och aktindelningen nedan. Skriv som löpande text.

AKT 1 c:a 1/4 AV FILMEN 
Sekvens 1 Hur beskrivs HK:s vardag?  Vilket tonläge har berättelsen – överenskommelsen om vilken sorts film kommer vi att få se? Vad vill HK?
Sekvens 2
Sekvensen börjar med en första ”point of attack”. Vad kan det vara? Tidpunkt?
Vad är filmens första vändpunkt, som avslutar denna sekvens, där förutsättningarna förändras och en större förändring sker? Vad kan det vara?  Tidpunkt?
Vilken stora fråga ställs, som vi ska få svar på innan filmen är slut?

AKT 2 c:a 2/4 av filmen
Sekvens 3
Hur påverkar den stora föränderingen HK? Vilket nytt beslut tar HK? Vad är hans nya mål?  Vilken förändring genomgår HK? Vilken händelse sker ( första försöket av nya beslutet ) som avslutar sekvens 3. Tidpunkt?
Sekvens 4
Vad vill HK nu – vad gör HK för att nå sitt delmål? Når filmens mittpunkt. Vad är filmens mittpunkt där konflikten cementeras, där ingen återvändo längre är möjlig?  Tidpunkt?
Sekvens 5
Lugnet. På vilket sätt hanterar HK situationen efter att konflikten cementerats. Hur trappas problemen åter upp som avslutar lugnet? Tidpunkt?
Sekvens 6
På vilket sätt ändras förutsättningarna – som är början till slutet?
Vad är filmens andra stora vändpunkt? Vad kan det vara? Tidpunkt?

AKT 3 c:a 1/4 AV FILMEN
Sekvens 7
Finns det någon ”falsk” lösning eller tvist som avslutar sekvens 7?  Tidpunkt?
Sekvens 8
Vad är det riktiga och slutliga upplösningen?  Tidpunkt?
Vad är svaret på frågan i första akten?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>